Kyoshi

In oktober 2011 is ons team uitgebreid met een lieve zwitserse witte herderdame.
We hebben haar een naam gegeven die is samengesteld uit het Japans.

Kyoshi staat voor;

Wijze, slimme,rustige, respectvolle mentor die de wereld vult met blijdschap.

Haar spiegelende levenskracht creeert een brug waardoor hoofd en geest leren samen te werken.

Haar roepnaam is KYO. 

 

Ze is een energieke , speelse dame uit 2010 die een rustige benadering erg waardeert.  Kyoshi apporteert graag en houdt ervan geaaid te worden.

Waar mensen verschillende persoonlijkheden hebben..hebben honden dit natuurlijk ook.  Kyo heeft haar emoties wat meer aan de oppervlakte zitten dus vraagt de interactie met haar wat meer fijngevoeligheid.

Mensen die moeite hebben met intermenselijke contacten, voelen zich vaak overdonderd door alle druk en prikkels. Zij zullen de respectvolle en rustige, uitnodigende benadering die Kyo vraagt eerder begrijpen.  Wanneer mensen de vrijheid krijgen om vanuit zichzelf een stapje naar voren te doen dan werkt dit veel beter dan wanneer er druk wordt uitgeoefend. Dit geldt absoluut ook voor Kyo.

In de psychiatrie wordt clienten gevraagd naar het verwoorden van emoties die ze voelen, wat moeilijk en verwarrend kan zijn. Bij de interactie met Kyo laten we de clienten zich verdiepen in Kyo’s emoties, dat staat verder van henzelf af maar vergt een stukje spiegeling.

Kyo is eerlijk en oprecht. Wanneer ze zich veilig voelt en ongedwongen de ruimte krijgt om vanuit zichzelf toenadering te zoeken is het geweldig het wederzijdse begrip te zien als een soort zucht van verlichting. Het vertrouwen krijgt de overhand.Reacties zijn gesloten.