Therapie met een dier ?

Wat weten we van dier-mens contact? 

• Dieren spreken je gevoel aan, ze zijn herkenbaar, ze lijken op mensen.

• Dieren kunnen troost, warmte en veiligheid bieden.

• Dieren hebben geen verborgen agenda, ze roddelen niet achter je rug om.

• Dieren spreken je aan op je verantwoordelijkheidsgevoel

• Dieren nodigen uit tot verzorging. Dat leidt af van de eigen problemen.

• Werkzaamheden met dieren geven structuur.

• dieren kunnen je aanspreken op je moed, bijvoorbeeld als je een hond naar je wilt laten luisteren.

• Dieren maken levensprocessen aanschouwelijk en bespreekbaar. Dit bevordert

openheid over gevoelens en ervaringen.

• Dieren bieden ontspanning en aanknopingspunten voor gesprekken.

. Dieren prikkelen de taalvaardigheid en non-verbale communicatie.

• Dieren zijn levende wezens, ze prikkelen al je zintuigen, ze maken geluid, hebben

een speciale geur, ze bewegen en elk dier voelt weer anders aan. Dit bevordert je

eigen gevoel van levendigheid. Vaak herkent de cliënt iets van het dier in zichzelf.

De voordelen van het werken met een dier .

1. Empathisch vermogen                                                                                                           Doordat een dier een zeer duidelijke lichaamstaal heeft en zich in tegenstelling tot mensen zijn gevoelens niet kan verbergen is het gemakkelijk een dier te begrijpen als je geleerd hebt zijn lichaamstaal te lezen. Mensen die dit geleerd hebben zullen beter kijken naar de lichaamstaal van  andere mensen en daarop beter kunnen in spelen.

2. Gericht op de buitenwereld                                                                                                  Mensen met een stoornis of een laag zelfbeeld hebben de neiging om (te)veel met zichzelf bezig te zijn. Bezig zijn met een dier richt hun blik op iets anders en maakt dat ze open staan voor positieve invloeden van buiten.

3. Veiligheid                                                                                                                                         Dieren scheppen door hun aanwezigheid een gevoel van emotionele veiligheid tijdens de therapie. Door de aanwezigheid van een dier laat men sneller weerstanden varen.

4. Acceptatie                                                                                                                                   Dieren accepteren iemand zonder te (ver)oordelen. Het maakt ze niet uit hoe men eruitziet of wat men zegt. Een dier is vergevingsgezind en ongecompliceerd, een dier kan ook niet verbergen wat hij voelt in tegenstelling tot mensen die soms moeilijk te volgen zijn doordat zij zich anders voordoen als ze zijn.De omgang met een dier kan een nieuwe fase inluiden omdat dieren geen verborgen agenda hebben, niet bedreigen en geen valse verwachting scheppen.

5. Gevoel van ontspanning                                                                                                           Enkel de aanwezigheid van een dier geeft vaak al een gevoel van ontspanning. Zelfs mensen die niet van dieren houden vinden het vaak wel fijn naar dieren te kijken.Vooral mensen die langere tijd in een zorginstelling verblijven voelen zich vaak beter als zij regelmatig contact hebben met dieren.

6. Communicatie                                                                                                                                 Een dier bevordert de communicatie tussen mensen, het is makkelijk praten over het dier, het dier kan zo een opening of gespreksonderwerp bieden voor een gesprek. Ook kan een hond een bijzondere rol spelen bij het bereiken van noncommunicatieve en teruggetrokken cliënten.

7. Geestelijke stimulans                                                                                                                                  Waar mensen moeite hebben met menselijk fysiek contact, wordt het fysieke contact met een dier vaak wel gewaardeerd. Het biedt een gevoel van veiligheid, troost en warmte, de aandacht van een dier is onvoorwaardelijk en kan daardoor een gevoel van isolement doorbreken.

8. Fysiologische voordelen                                                                                                                         Een dier heeft een kalmerende uitwerking. Testen (o.a.Friedman 1980) hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van een dier de hartslag verlaagt en een gunstig effect heeft op de bloeddruk.

Werkvelden van deze behandelmethode;

op lichamelijk niveau o.a;

 • Ontspanning
 • Bewust leren omgaan met evenwicht, balans en coördinatie van het lichaam
 • Betere lichaamsbeheersing dmv spannen en ontspannen
 • Versterken van de zintuigen
 • Ontwikkelen van sensomotoriek  (bewegingen op gang gebracht door of met behulp van externe prikkels of van binnenuit.

Op psychomotorisch vlak en cognitieve vaardigheden o.a;

 • prikkelen van taalvaardigheid en non-verbale communicatie
 • bevorderen van tijd en ruimtebeleving
 • lichaamsbewustwording
 • stimuleren en versterken van de grote en kleine motoriek (bv oog-hand coördinatie )
 • versterken van auditief(geluid), visueel (beeld) en ruimtelijk geheugen
 • cognitieve prikkeling door inzet van spel en andere educatieve middelen

op emotioneel en sociaal vlak o.a;  

 • versterken van communicatieve en relationele vaardigheden
 • leren omgaan met regels, begrenzing
 • herkennen van sociale vaardigheidstekorten en versterken van sociale vaardigheden
 • positionering
 • omgaan met zorgbehoefte
 • bewustwording en ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel

op psychisch niveau o.a;

 • reguleren stress en spanning
 • bewustwording en versterking zelfbeeld
 • verwerken van psychische trauma’s en levensgebeurtenissen
 • omgaan met grenzen en afweermechanismen
 • aansturen van creativiteit en fantasie

Reacties zijn gesloten.