Onze werkwijze

Wij bieden een aanvullende individuele persoonsgerichte therapievorm welke aansluit en ondersteunend is op de reguliere behandeling. Door middel van interventie met een hond werken wij probleemgericht naar individuele doelen uit het behandelplan van de cliënt.

Onze cliënt-benadering gaat uit van een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat we alles in en om de client belangrijk vinden onder de wetenschap dat alles elkaar beïnvloedt. Echter in de benadering naar de cliënt toe doen we vooral een beroep op het gezonde deel van de mens omdat dit veelal op de achtergrond is geraakt.

Van daaruit werken we aan de specifiek voor de cliënt aanwezige drempels in het dagelijks leven ter verbetering van sociale en communicatieve vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen en zelfwaardering, kortom; gericht op de verbetering van de levenskwaliteit van de cliënt.

Reacties zijn gesloten.