Wat is Kynotherapy?

Kynotherapy is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven middels doelgerichte interventie met een hond.

We maken gebruik van goed opgevoede en getrainde honden met begeleider om mensen met een psychische aandoening  meer grip te geven op specifieke vlakken van hun leven.

We richten ons op vooruitgang.

Waar andere behandelingen weinig tot geen aansluiting meer hebben en men stil lijkt te staan in de ontwikkeling van vaardigheden en sociale interactie of de reguliere behandelmethode wellicht minder het beoogde effect heeft, kan interventie met een hond net dat steuntje in de rug geven om daar verandering in brengen, om weer een stapje verder te komen in ontwikkeling/behandeling.

Doelstellingen die aansluiten op het reguliere behandelplan maakt dat we een aanvullende, ondersteunende rol hebben.

De fijngevoeligheid van een hond maakt contact met een onderbewust deel van de psyche van de mens, zonder dwang of druk .

De resultaten zijn hartverwarmend.

Reacties zijn gesloten.